Ammerudveien 20-22

Plankunngjøring fra Plan- og bygningsetaten.

Høring
Høringsfrist: 18.03.

Bydel: Grorud

Gå til detaljert beskrivelse