Alnabruveien 3 og Strømsveien 222

Plankunngjøring fra Plan- og bygningsetaten.

Oppstart
Høringsfrist: 09.12.

Bydel: Alna

Gå til detaljert beskrivelse