Abbediengveien 1-25 og Harbitzalléen 51

Plankunngjøring fra Plan- og bygningsetaten.

Oppstart
Høringsfrist: 04.01.

Bydel: Ullern

Gå til detaljert beskrivelse