Åpent møte om utenriksfergeutredningen

Om aktiviteten

Bli med på åpent høringsmøte om utenriksfergeutredningen i Oslo. Møtet er digitalt, og du trenger ikke å melde deg på. Vi gjør oppmerksom på at det vil bli gjort opptak av møtet som vil bli gjort tilgjengelig for alle i etterkant.

Bli med i møtet her

Hvor skal utenriksfergene være i Oslo i fremtiden? 

Utredningen ser på tre steder; Filipstad, Vippetangen og Kongshavn. Den vurderer både samlede og delte løsninger for fergene. Seks ulike alternativer er vurdert med tanke på konsekvenser og muligheter innenfor fem fagområder. De fem fagområdene er logistikk og transport, byutvikling, miljø, havneteknikk og økonomi. 

De ulike alternativene har forskjellige konsekvenser for byen, havna, naturen, økonomien og samfunnet, og de har ulike fordeler og ulemper – noe som synliggjør store dilemmaer. Eksempelvis ønsker Oslo kommune økt boligbygging, med boliger sentralt i byen slik at flere kan gå og sykle til daglige gjøremål, og leve miljøvennlig. Ved å samle havnefunksjoner på ett sted kan tidligere havneområder bli en del av byen med boliger, parker, arbeidsplasser og nærings- og kulturtilbud, og byen kan åpnes mot fjorden. Samtidig har kommunen og havnen klare ambisjoner om klimavennlig utvikling. Det forutsetter at arealene brukes til havn slik at mest mulig gods kan komme sjøveien, og avlaste veiene for tungtrafikk og redusere klimagassutslipp. Oslo kommune vil videre ta vare på og styrke naturmangfoldet i sjøen og på land, og her oppstår dilemmaer rundt belastning av naturmiljøer lokalt, kontra muligheter for å drive naturrestaurering på fraflyttede havneområder. 

  • Hvordan mener du kommunen skal vekte de ulike hensynene i disse dilemmaene?
  • Hva er viktig for deg som bruker av byens og fergenes tilbud?
  • Har du andre innspill til hvordan utredningen kan bli et best mulig beslutningsgrunnlag for politikerne?

Utredningen vil være mulig å lese fra mandag 4. oktober på vår høringsside «Si din mening»

Ansvarlig for utredningen er Plan- og bygningsetaten, i samarbeid med Oslo Havn KF. Utredningen er bestilt av bystyret.
 

Tid og sted

Dato

Torsdag 28. oktober

Tid

18:00-20:00

Sted

Digitalt arrangement