Åpent møte om Handlingsprogram for økt byliv på Grønland og Tøyen

Om aktiviteten

Plan- og bygningsetaten sender handlingsprogram for økt byliv på Grønland og Tøyen på høring fra mandag 24. mai.  

Grønland og Tøyen skal bli triveligere, grønnere og mer tilgjengelig for gående og syklende uten dominerende biltrafikk. Kommunen vil prioritere byliv, fotgjengere, syklister og kollektivreisende ved å legge til rette for en klimasmart, inkluderende og mangfoldig by som er god å bo i for alle.

For å få til er det nødvendig med et godt og aktivt samarbeid mellom kommunen og andre aktører.

Handlingsprogrammet er et verktøy som skal brukes av kommunen, bydelen og andre aktører for å skape mer byliv, aktivitet og mangfold, flere grønne rom og bedre fremkommelighet. Plan- og bygningsetaten har ledet arbeidet med handlingsprogrammet.

Dette trenger vi innspill om

I arbeidet med å lage handlingsprogrammet har vi fått innspill fra byens brukere, næringsliv, gårdeiere, Bydel Gamle Oslo og kommunens etater, men vi trenger din hjelp i høringen.  

  • Hva mener du er viktig for å få til økt byliv på Grønland og Tøyen?
  • Har du forslag og ideer til tiltak?
  • Har vi foreslått riktige aktører for gjennomføring av tiltak?  

Du er velkommen til åpent digitalt møte om handlingsprogrammet onsdag 16. juni 2021 klokken 18:00. Lenke til møtet kommer senere, og blir lagt ut på denne siden.  

Vi gjør oppmerksom på at det vil bli gjort opptak av møtet. Opptaket vil bli gjort tilgjengelig for alle etter møtet.

Høringsutkast

Her kan du se høringsutkast til handlingsprogrammet og komme med dine skriftlige innspill.

Frist for innspill er 6. juli 2021.

Innspill og kommentarer til handlingsprogrammet vil bli brukt når vi skal bearbeide handlingsprogrammet etter høringen er over. Alle innspill vil sendes i sin helhet sammen med handlingsprogrammet når det sendes til politisk behandling i rådhuset.

Tid og sted

Dato

Onsdag 16. juni

Tid

18:00

Sted

Digitalt møte (lenke kommer)