Pasient- og brukerombud i Oslo og Viken og Sosial- og eldreombud i Oslo

Dette kan vi hjelpe deg med

Vi arbeider for at du som pasient, pårørende og bruker av helse- og sosialtjenesten skal få ivaretatt dine rettigheter, for å bidra til økt kvalitet på tjenestene og at ansatte som virker i kommunens tjeneste ikke gjør feil eller forsømmer sine plikter.

Alle våre tjenester er gratis.

Dette kan du få fra oss

 • informasjon om dine rettigheter
 • råd og veiledning
 • dialog med tjenestestedet
 • deltakelse i møter
 • bistand i klager

Vi kan hjelpe deg i saker som gjelder

 • sykehjem
 • rus og avhengighet
 • bolig og økonomisk sosialhjelp
 • hjemmesykepleie og hjemmehjelp
 • psykisk helsehjelp
 • avlastning, støttekontakt og Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
 • barnevern
 • helsestasjon og skolehelsetjeneste
 • sykehus, legevakt og fastlege
 • Fylkeskommunal tannhelse

Klageskjemaer

Vi har laget klageskjemaer du kan benytte hvis du ønsker å klage på vedtak eller tjenester du har fått.

For presse og samarbeidspartnere

Pasient- og brukerombud i Oslo og Viken, kontor Oslo, Sosial- og eldreombud i Oslo

Anna Ryymin
Mobil

For leverandører og samarbeidspartnere

Organisasjonsnummer: 984 372 140

Fakturaadresse: Oslo kommune, Fakturasentralen, Postboks 6532 Etterstad, 0606 Oslo

Kontakt

Inngang fra Arbeidergata

Telefon
23 13 90 20
E-post
post@ombudet.no
Postadresse:
Lille Grensen 7
0159 OSLO
Besøksadresse:
Lille Grensen 7
0159 OSLO

Åpningstider for besøkende

4. desember — 10. desember
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag
11. desember — 17. desember
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag
18. desember — 24. desember
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag

Vi oppfordrer klientene våre til å kontakte oss via telefon, e-post eller brev der det er mulig.

Åpningstider for telefon

4. desember — 10. desember
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag
11. desember — 17. desember
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag
18. desember — 24. desember
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag