Si din mening om nye salgs- og skjenketider

Oslo kommune foreslår å endre åpnings- og skjenketidene for serverings- og skjenkesteder, og å endre salgstiden for alkohol i dagligvarebutikker. Alle som ønsker det, kan si sin mening innen 30. juni 2017.

Oslo kommune foreslår å endre åpnings- og skjenketidene for serverings- og skjenkesteder, og å endre salgstiden for alkohol i dagligvarebutikker.

Høringsuttalelser sendes til Byrådsavdeling for næring og eierskap, postmottak@byr.oslo.kommune.no eller per post til Rådhuset, 0037 Oslo innen 30. juni 2017.

Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert, med mindre høringssvaret inneholder taushetsbelagt informasjon.