Si din mening om ny alkoholpolitisk handlingsplan

I 2020 skal det vedtas en ny alkoholpolitisk handlingsplan som får betydning for utelivsbransjen. Alle som ønsker det, kan si sin mening innen 10. februar 2020.

Målet om et trygt uteliv innebærer at det skal være trygt å oppholde seg i byen, både for de som kjøper og skjenkes alkoholen, og for de som jobber i bransjen. I trygt ligger det også å redusere skadelig alkoholforbruk. Handlingsplanen har også en rekke satsningsområder for neste bevillingsperiode som skal sikre en god arbeidshverdag for 17 000 ansatte i serverings- og skjenkenæringen.

Utelivsbransjen, organisasjonene og alle offentlige instanser oppfordres til å komme med innspill til den nye alkoholpolitiske planen innen 10. februar 2020.

Høringsuttalelser sendes til Byrådsavdeling for næring og eierskap
E-post: postmottak@byr.oslo.kommune.no
Postadresse:Rådhuset, 0037 Oslo

Frist: 10.02.2020.

Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert, med mindre høringssvaret inneholder taushetsbelagt informasjon.

Dokumenter