Til innhold
Kunngjøringer

31. mai 2018 utlyste Oslo kommune ved Kulturetaten ledige arbeidslokaler med subsidiert husleie på etablerte kunstsenter i Kirkeristen, Tøyen trafo, Villa Romsli, Frysja, Trosterudvillaen, Olaf Ryes plass 2 og Gamle Raadhus, samt kunstnerbolig med tilhørende atelier i Folkeobservatoriet. I tillegg til dette har Kulturetaten imøtekommet oppgaven med å fylle tomme lokaler med aktivitet og tilgjengeliggjort Waldemar Thranes gate 79 Ila pensjonat og Myntgata 2 som ateliersenter.
 
Etter utlysningen har det blitt ledigstilt tre lokaler på Trosterudvillaen, Tøyen Trafo og Kirkeristen. Disse lokalene har blitt innlemmet i tildelingsrunden, ved at søkere som har søkt om lokaler i disse eiendommene også har blitt vurdert på disse tilleggslokalene.

Det var ved søknadsfrist 10. august 2018 innkommet søknader fra 389 søkere. Det var anledning til å søke om inntil 6 lokaler.