Til innhold
Kunngjøringer

Leie subsidiert atelier 2018

Oslo kommune leier ut atelierer med subsidiert leie for å legge til rette for at billedkunstnere, kunsthåndverkere og brukskunstnere i Oslo får gode arbeids- og rammevilkår.

Tildelingsutvalget prioriterer søkere med kunstproduksjon som hovedbeskjeftigelse. Søkeren må dokumentere et høyt kunstnerisk nivå og aktivitet. Aktiviteten kan synliggjøres gjennom utstillinger, utmerkelser som stipender eller deltagelse på ulike kunstarenaer. 

Det er reduserte krav til aktivitet i form av utstillinger og øvrig produksjon for lokaler forbeholdt kunstnere i etableringsfasen. Øvrige kvalifikasjonskrav er uendret.

Atelier tildeles gjennom Oslo kommunes tildelingsutvalg for subsidierte atelierer. Utvalget består av representanter for kunsthåndverkere, billedkunstnere, brukskunstnere og Oslo kommune ved Kulturetaten. Kulturetaten er sekretariat for utvalgets arbeid. Regelverket sikrer forutsigbarhet og likebehandling av kunstnere som søker om subsidierte arbeidslokaler.

Se eiendomsprospektene for ledige atelierer her.

Se forskriften her (Lovdata)

Visninger
Kunstsenter AdresseVisningsdagTidspunkt
ORP2Olaf Ryes plass 2Mandag 4.juniKl. 13:00 – 15:00
FrysjaKjelsåsveien 145Mandag 4.juniKl. 15:30 – 18:00
Tøyen TrafoHovinveien 1Tirsdag 5.juniKl. 13:00 – 15:00
Villa RomsliOdvar Solbergsvei 83Tirsdag 5.juniKl. 15:30 – 18:00
TrosterudvillaenDr. Dedichens vei 32Onsdag 6.juniKl. 13:00 – 15:00
FolkeobservatorietHolmenkollveien 119Onsdag 6.juniKl. 15:30 – 18:00
KirkeristenDronningens gate 27Torsdag 7.juniKl. 13:00 – 15:00
Nedre Slottsgate 1Nedre Slottsgate 1Torsdag 7.juniKl. 15:30 – 18:00
Ila pensjonatWaldemar Thranes gate 70Torsdag 21. juniKl. 15:00 - 18:00
Myntgata 2 – KavallerikasernenMyntgata 2Torsdag 21. juniKl. 15:00 - 18:00
Myntgata 2 – KavallerikasernenMyntgata 2Fredag 22. juniKl. 17:00 - 19:00

Søkere skal benytte elektronisk søknadsskjema. Søknadsskjema blir lagt ut etter visningene.

Det kan maksimalt søkes på inntil tre atelier. Hver søknad skal merkes med navn på kunstsenter, adresse og atelierets romnummer. Bostedsbevis skal ligge ved søknaden. Om man ønsker å søke på kunstnerbolig med tilhørende atelier i Holmenkollveien 119 så kan dette gjøres i tillegg til ateliersøknadene.

Ufullstendige søknader behandles ikke. Det opplyses om at søkere kan bli tilbudt andre atelierer enn det konkret er søkt om.

Søknadsfrist er fredag 10.august. Avgjørelsen blir sendt skriftlig. Spørsmål rettes til Kul-atelier@kul.oslo.kommune.no.