Postjournalen inneholder oversikt over alle dokumenter som er mottatt og sendt. Den er normalt tilgjengelig tre arbeidsdager etter at dokumentene er registrert.

Den inneholder dokumenter som er mottatt eller sendt, som er offentlig og godkjent for publisering.

For begjæring om innsyn i saksdokumenter unntatt offentlighet, send en e-post til postmottak@kid.oslo.kommune.no med saks- og dokumentnummer og dokumenttittel. Husk å fylle inn navn og kontaktinformasjon.

Innsyn for Kultur- og idrettsbygg: