Sonja Henie ishall

Oslo kommune har bygget en ny ishall i tilknytning til Frogner stadion.

Denne siden er om det avsluttede byggeprosjektet Sonja Henia ishall. Se Frogner stadion, for mer informasjon om hallen og åpningstider.

Om Sonja Henie ishall

Sonja Henie ishall er det første anlegget av sitt slag i bydelen, og er tilrettelagt for både kunstløp og kortbane. Bygget inneholder ishall med tilhørende drifts- og servicefunksjoner, treningsrom, fire store garderober, kontor, møterom og en liten kafé.

  • Bruttoareal: rundt 4 600 kvadratmeter
  • Tribuneplasser: rundt 300 personer

Hallens konstruksjon skal gi assosiasjoner til skøytesportens fart og eleganse, og mange assosierer de buede dragerne innvendig med en omvendt skøyteegg. Samtidig ivaretar bygget de kulturhistoriske omgivelsene den er plassert inn i. Ishallen er gravd fire meter ned i bakken, og det buede taket følger landskapsformen på den vollen som allerede lå der.

Miljøspesifikasjoner

Ishallen er bygget i passivhusstandard, tilkoblet fjernvarme og klargjort for at overskuddsvarmen fra isproduksjonen skal kunne tilføres Frognerbadet. Bygget har mosetak (grønt tak), som både isolerer godt og gir naturlig fordrøyning av regnvann.

Beliggenhet

Sonja Henie ishall ligger mellom Frogner stadion og tennisbanene. Besøksadressen er Middelthuns gate 26.

Tidslinje

  • Byggestart: november 2018
  • Ferdigstilt: november 2020

Hvem er ansvarlig?

Oslo kommune, ved Kultur- og idrettsbygg (KID).

Involverte i prosjektet

  • Arkitekt: Dyrvik Arkitekter AS
  • Totalentreprenør: Håndtverkskompaniet AS
  • Landskap: Rambøll AS
  • Rådgivende ingeniører: Rambøll AS

Kontakt oss

Kommunikasjonssjef

Haakon Berg Jensen

Mobilnummer
97 40 87 07

E-post

Kultur- og idrettsbygg

Telefon
2180 2180

E-post

Besøksadresse
Olav Vs gate 4