MUNCH

Vi har bygget et nytt museum for Edvard Munchs kunst i Bjørvika.

Om MUNCH

Museet er et nytt signalbygg i Oslo, som ved åpning vil huse kommunens fantastiske Munchsamling på nærmere 28 000 kunstverk. I tillegg vil det inneholde Stenersens, Amaldus Nielsens og Ravensbergs samlinger, og har kapasitet til å ta imot større internasjonale utstillinger.

Bygget og arkitektur

MUNCH består av en tårnbygning på 13 etasjer omkranset av et podium på 3 etasjer.

Tårnet fungerer som et kombinert utstillings- og publikumstårn, og er delt i to med en statisk og en dynamisk del. Den statiske delen er en lukket betongkonstruksjon med strenge krav til temperatur, luftfuktighet og dagslyskontroll. Det er her kunsten skal stilles ut, oppbevares og konserveres. Den dynamiske delen er et åpent og luftig rom som strekker seg i hele byggets høyde. Denne delen av museet er en kombinert sirkulasjons- og oppholdssone. Her kan publikum ta pause mellom utstillingene, nyte utsikten, og bevege seg videre via rulletrappene eller heisen til neste etasje.

I podiet på tre etasjer er det publikumsarealer med lobby, arealer for skiftende utstillinger, leserom og forskningsbibliotek.

I museets toppetasjer er det være takterrasser mot øst og mot vest. Her kan publikum nyte utsikten mot fjorden og Oslo by.

Energi og miljø

Oslo kommune har satt høye miljøkrav for det nye museet. Bygget holder passivhus-standard, og er bygget etter kriterier om minst 50 prosent lavere klimagassutslipp enn tilsvarende bygg. Reduksjonene i klimagassutslippene er gjennomført på områdene transport, energi- og materialbruk.

MUNCH er et forbildeprosjekt i FutureBuilt-programmet.

Nøkkeltall

 • Areal: 26 300 m2
 • Etasjer: Museumstårnet 13, podiet 3
 • Total høyde på bygg: 57,4 m
 • Publikumskapasitet: 500.000 per år, 2.000 samtidige besøkende i bygget.

Beliggenhet

Bygget ligger sentralt plassert i Bjørvika, sørøst for Operaen.

Tidslinje

 • 2008 - Oslo kommune vedtar å samlokalisere og å flytte Munchmuseet og Stenersenmuseet til Bjørvika.
 • 2009 – estudio Herreros (Spania. Tidligere navn Herreros arquitectos LSP), vinner plan- og designkonkurransen med «Lambda». Planarbeidet starter.
 • 2011 - Skisseprosjektet ferdig.
 • 2013 - Bystyret i Oslo vedtar at museet skal bygges.
 • 2014 - Bystyret i Oslo vedtar finansiering av bygget.
 • 2015 - Byggingen starter.
 • 2016 - Grunnsteinen legges ned.
 • 2017 - Bygget er tett.
 • 2021 - Museet åpner for publikum.

Følg saken

Følg også

Hvem var ansvarlig for byggingen?

Bestiller og bruker: Munchmuseet ved Kulturetaten/Oslo kommune

Byggherre: Oslo kommune ved tidligere Kultur- og idrettsbygg Oslo KF.

Kontaktinformasjon

Oslobygg KF