Naboinformasjon nye Jordal Amfi

Her finner du oppdatert naboinformasjon om nye Jordal Amfi. Ønsker du å motta naboinformasjonen på e-post, kan du melde deg på nyhetsbrevet vårt. Lenke til påmelding finner du nedenfor.

Motta nyhetsbrev på epost

Meld deg på nyhetsbrev.

Nabomøter og kontaktinformasjon for naboer

Prosjekt nye Jordal holder jevnlige nabomøter. Møtene er åpne for alle som ønsker å komme. Prosjektet vil orientere om byggeprosessen og det er åpent for spørsmål. Møtene holdes på brakkeriggen på Jordal, med inngang på sørsiden av brakkene.

Ny status om nabomøter

Grunnet dagens situasjon med covid-19 utgår alle planlagte nabomøter inntil videre. Vi vil komme tilbake med mer informasjon om dette.

Generelle forhold:

Haakon Berg Jensen
Kommunikasjonssjef Kultur- og idrettsbygg Oslo KF
Mobilnummer: 974 08 707
E-post: haakonberg.jensen@kid.oslo.kommune.no

Akutte tilfeller:

Vakttelefon NCC: 404 67 545
NCCs vakttelefon skal kun benyttes i akutte tilfeller som kan medføre stans i arbeid.

Kontakt Kultur- og idrettsbygg

Kontaktinformasjon til Kultur- og idrettsbygg.

Støydispensasjon og støymålinger

Prosjektet har fått innvilget støydispensasjon for 2020 (PDF)

Juni 2020

Uke 15

I forbindelse med fullskalatesting av nye Jordal Amfi, vil alarmer og talevarslingssystemer testes 18. juni og 25. juni. Vi gjør naboer oppmerksom på at dette dreier seg om tester, og at Kultur- og idrettsbygg ha personell tilstede på byggeplass.

April 2020

Uke 14

Grunnet situasjonen med covid-19 har det vært noe redusert bemanning på byggeplass de siste ukene, men det pågår arbeider både innendørs og utendørs. Montering av tribunestolene startet denne uken og skal pågå en måneds tid. Det monteres cirka 1000 stoler i uken. Utendørs heises det grønne taket (sedum) opp på taket for planting. Det arbeides også med trappeamfiet som skal etableres nord-vest for bygget.

Midlertidig ishall demonteres 

All aktivitet i den midlertidige ishallen er avsluttet for sesongen. Hallen vil derfor demonteres. Arbeidene med å fjerne is-anlegget har allerede startet, og det forventes at selve plasthallen demonteres i midten av mai. Arbeidene med nedriggingen vil pågå til midten av juni.

 

Februar 2020

Flytting av gangvei i Hemarksgata

I forbindelse med at prosjekt nye Jordal Amfi skal starte arbeidene med trappeamfiet i Hedmarksgata, vil byggegjerdet i området bli flyttet nordover. Det etableres en ny 3,5 meters gangvei nord for gjerdet. Bredden på gangveien skal sikre tilkomst for brannbil. Bymiljøetaten starter arbeidet med å ruste opp Hedmarksgata når nye Jordal Amfi har frigjort områdene.

 

Desember 2019

Uke 48 Uteomhusarbeider og trefellinger

Fasade- og takarbeider nærmer seg slutten, og i løpet av desember starter utomhusarbeider mellom Ungdomshallen og Elverumsgata. Arbeidene krever en del maskiner, og vil være støyende for de nærmeste naboene. Vi beklager ulempene dette medfører. Prosjektet har fått innvilget støydispensasjon (PDF 0,3MB).

I forbindelse med utomhusarbeidene vil det felles trær i parkområdet til nye Jordal Amfi. Trefellingen er i tråd med landskapsplanen for området, og er markert i marksikringsplanen vedlagt rammetillatelsen for prosjektet. Se siste revisjon av marksikringsplanen her (JPG 3MB).

Trærne felles da de kommer i konflikt med nye konstruksjoner til prosjektet, blant annet inngangspartier. Det vil plantes nye trær, disse er markert med et kryss i marksikringsplanen.

November 2019

Uke 48 Arbeid i Rolf Hofmos gate/Hedmarksgata

I uke 48 starter arbeider med en vannkum i krysset Rolf Hofmos gate/ Hedmarksgata. Dette er utenfor byggegjerdet til nye Jordal Amfi, og kan derfor medføre mer støy for de nærmeste naboene. Vi ønsker derfor å informere om arbeidene i forkant. Arbeidene vil pågå til cirka midten av desember og omfatter blant annet kjerneboring og graving. Kummen vil være inngjerdet mens arbeidene pågår, og en vakt vil være tilstede som dirigerer gangtrafikken under gravearbeidene.

Juni 2019

Uke 26

Nye Jordal Amfi

Ståldragere og lett-tak er ferdig montert. I nord og sør er fasadearbeidene i gang, og de fortsetter frem til august. Innvendige arbeider er godt i gang i plan 1 av bygget.

Innkjøringsporten i nord-øst (mot krysset Rolf Hofmos gate/Hedmarksgata) benyttes for innkjøring i perioder. Det vil være ryggevakt tilstede når porten benyttes.  

Ny Jordal Idrettspark

På grunn av arbeider rundt hele parken, vil det være skiftende gang- og kjøremønster. Parkeringen til flerbrukshallen er nå åpent, og parkeringen sør for skateparken er stengt. Det er begrenset parkeringsmuligheter i området, og det oppfordres til å benytte kollektiv transport.

Arbeider med boring og spunt i Vendesløyfa har startet opp, og det vil forekomme arbeider på motsatt side av rundkjøringen i Vendesløyfa – mot Klosterenga.

Ny Jordal idrettspark utvikler av Bymiljøetaten. Se mer informasjon og kontaktinformasjon her.

Arbeider i ferien

Det vil være aktivitet både på nye Jordal Amfi og idrettsparken i hele ferien.

April 2019

Uke 17

Nye Jordal Amfi

For tiden pågår montering av lett-takselementer og ståldragere, og montering av stillaser rundt bygget. I begynnelsen av mai starter montering av fasadeelementer. Innkjøringsporten i nord-øst (mot krysset Rolf Hofmos gate/Hedmarksgata) benyttes for innkjøring. Det vil være ryggevakt tilstede når porten benyttes.

Ny Jordal Idrettspark

Arbeidene rundt hele parken har startet opp, og det vil være skiftende gang- og kjøremønster. Parkeringen til flerbrukshallen er stengt, og vil åpne igjen mot fellesferien. Parkeringen sør for skateparken kan benyttes. Det er begrenset parkeringsmuligheter i området, og det oppfordres til å benytte kollektiv transport.

Det pågår boring og spunt i Vendesløyfa, og det vil forekomme arbeider på motsatt side av rundkjøringen i Vendesløyfa – mot Klosterenga.

Informasjon om prosjektet Ny Jordal idrettspark.
Spørsmål kan rettes mot Bymiljøetaten.

Uke 14

Nye Jordan Amfi

I uke 15 starter montering av lett-takselementer, i den forbindelse benyttes innkjøringsporten i nord-øst (mot krysset Rolf Hofmos gate/Hedmarksgata). Det vil være ryggevakt tilstede når porten benyttes. Det vil også fremover settes opp stillaser rundt bygget. Disse skal benyttes i forbindelse med montering av fasaden, som starter i mai.

Vi gjør oppmerksom på at det i perioden fremover vil oppstå støy som oppleves annerledes enn støyen frem til i dag grunnet oppstart av «nye» arbeider. Prosjektet har fått innvilget støydispensasjon for 2019.

Støydispensasjon for 2019 (PDF 0,3MB)

Ny Jordal idrettspark

Arbeidene rundt om hele parken har startet opp, og det vil være skiftende gang- og kjøremønster. Parkeringen til flerbrukshallen er nå stengt, og vil åpne igjen mot fellesferien. Parkeringen sør for skateparken kan benyttes. Det er begrenset parkeringsmuligheter i området, og det oppfordres til å benytte kollektiv transport. Arbeider med boring og spunt i Vendesløyfa har startet opp, og det vil forekomme arbeider på motsatt side av rundkjøringen i Vendesløyfa – mot Klosterenga.

Mer om Jordal idrettspark.

Det vil pågå arbeider i idrettsparken og nye Jordal Amfi arbeidsdagene i påsken.

Februar 2019

Uke 8

Nye Jordal Amfi

Montering av prefabrikkerte elementer i plan 3 og 4 vil pågå lørdager til og med 8. mars. I mars starter arbeidene med stålkonstruksjoner og tak. Det kan oppleves annerledes støymessig enn de arbeidene som har vært utført frem til i dag. I forbindelse med montering av takelementer vil innkjøringsporten i nord-øst benyttes (mot krysset Rolf Hofmos gate/Hedmarksgata). Når porten benyttes vil det være en ryggevakt tilstede. Prosjektet har fått innvilget støydispensasjon for 2019. Den ligger lenger opp på denne siden, under "Støydispensasjon".

Ny Jordal idrettspark

Arbeider i Vendesløyfa og på Kujordet er i gang, og i uke 9 er det planlagt oppstart ved Akebakken/lekeplassen. I begynnelsen av mars starter også boring og spunting i Vendesløyfa. Parkeringen i Vendesløyfa er stengt, det gjelder også fotgjengerfelt gjennom grøntområdet i Vendesløyfa.
Spørsmål rundt disse arbeidene kan rettes til Bymiljøetaten.

Uke 7 og 8/18. - 24. februar

Lørdagsarbeider på byggeplassen 

Det pågår montering av prefabrikkerte elementer på østsiden i plan 2, og grunnet dette vil det være arbeider på lørdager til og med 9. mars.

Vendesløfa stenges for parkering

I forbindelse med prosjektet ny Jordal park vil Vendesløfa bli stengt for parkering og inngjerdet fra og med 18. februar. Det er Bymiljøetaten som utvikler Jordal idrettspark. Arbeidene har startet opp på Kujordet. Her vil det være aktivitet primært fra gravemaskiner og hjullastere. Prosjektet vil deretter jobbe seg både sør- og nordover i parken. Ved spørsmål kan Bymiljøetaten kontaktes.

Desember 2018

Uke 49 Arbeider på byggeplassen

Det skal bores en brønnpark til nye Jordal Amfi på nordre halvdel av kunstgressbanen. Det må påregnes noe støy i forbindelse med borearbeidene. Arbeidene har hatt en forsinket oppstart, men er i gang denne uken. Arbeidene vil normalt pågå mandag til fredag innenfor normal arbeidstid på byggeplass, men det vil kunne forekomme arbeid fra klokken 07:00-22:00.
 
Montering av prefabrikkerte elementer vil fortsette i uke 50, og i den forbindelse vil det monteres en kran på byggeplass lørdag 8. desember. Kvelds-arbeidene for betong avsluttes i uke 49. Arbeidene med montering av elementene vil normalt pågå til mars/april 2019, og montering av takelementer vil starte i løpet av våren.

Ny Jordal park og veiopprusting

Bymiljøetaten skal utvikle Jordal idrettspark, rehabilitere klubbhuset og gjennomføre veiopprusting i tilstøtende gater. Skaaret Landskap AS skal utføre arbeidene med Jordal idrettspark for Bymiljøetaten. Arbeidene med tilrigging i parken har startet opp, og det inkluderer demontering av lekeapparater. Brakkeriggen blir montert over tribunen syd for klubbhuset. Det planlegges å starte opp i områdene i nord og syn, som inkluderer stenging av «akebakken», «lekeplassen» og «vendesløyfa». Ved spørsmål knyttet til arbeidene kan Bymiljøetaten kontaktes.

Riggplanen skisserer hvor anleggsgjerder blir rigget til i tiden som kommer (JPG 0,5MB). 

Arbeider i romjulen

I romjulen utenom helligdager kan det pågå noe arbeider med boring av brønnpark til nye Jordal Amfi. Bortsett fra disse arbeidene vil verken nye Jordal Amfi eller Jordal idrettspark utføre arbeider på byggeplass.

September 2018

Uke 39 Arbeider på byggeplassen

Det vil være normal aktivitet på byggeplass i høstferien (uke 40). Montering av prefabrikkerte elementer i  nord av byggegropa fortsetter. I øst og sør av byggegropa fortsetter betongarbeider.

Bymiljøetaten gjennomfører dreneringsarbeider av klubbhuset ved kunstgressbanen. Arbeidene er i gang, og gjennomføringen vil ta rundt to måneder totalt. Ved spørsmål knyttet til arbeidene kontakt Bymiljøetaten.

Uke 36 Arbeider på byggeplassen

De siste prefabrikkerte elementene i vest av ishallen blir montert, og montering av elementer i nord starter opp i uke 36/37. I øst og sør av byggegropa fortsetter betongarbeider.

Behovet for lys i byggegropa vil øke i tiden som kommer, og det blir derfor installert mer lys på byggeplass i løpet av september. Lyskilder vil være synlig både i kraner, i råbygget og i byggegropen. Av sikkerhetsmessige årsaker vil noe lys være på i helger og på nattestid, men det vil bli begrenset til et minimum. Lysmastene på kunstgressbanen vil som tidligere være hovedlyskilde. Prosjektet vil forsøke å justere lys dersom det sjenerer, og ber derfor berørte naboer om å ta bilde av den sjenerende lyskilden det gjelder og sende det på mail til jordal@kid.oslo.kommune.no.

August 2018

Uke 33 –  Presentasjon fra nabomøte

Prosjektet arrangerte informasjonsmøte for naboer onsdag 15. august klokken 17:00.

Presentasjon fra nabomøtet (PDF 1MB)

Juli 2018

Arbeidstider i sommerferien

Det  vil være aktivitet på byggeplassen uke 28, men ikke i uke 29 og 30. Med forbehold om endringer. Vektere vil i hele perioden ha tilsyn på byggeplassen.

Juni 2018

Uke 23 og 24 - Arbeider på byggeplassen

I uke 24 er det planlagt å begynne montering av prefabrikkerte elementer i vest på plan 2 og 3. Bygget vil da reise seg ytterligere i høyden på denne siden av tomta. I nord, sør og øst av byggegropa fortsetter betongarbeider og fjerning av masser.

Det skal etableres en overføringsledning som føres fra Hovinkulverten til den fremtidige åpne bekken i Jordal idrettspark. Arbeidene med å etablere overføringsledningen er planlagt i uke 24, men arbeidene er væravhengige og vil kunne forskyves. Arbeidene vil foregå i fire dager (mandag til torsdag).

Arbeidstider på byggeplassen

Arbeidene er planlagt å utføres innenfor vanlig arbeidstid, men i perioder kan det forekomme arbeider utover kl.19. Det tilbys alternativ overnatting i de periodene. Ved behov for dette ta kontakt med kommunikasjonssjef Haakon Berg Jensen per mail: haakonberg.jensen@kid.oslo.kommune.no.  

Mai 2018

Uke 20 - Pressemelding

Kultur- og idrettsbygg har 15.05.18 sendt ut en pressemelding som omhandler økt kostnadsramme for Nye Jordal Amfi. Pressemeldingen kan leses her

Uke 19 - Arbeider på byggeplassen

Montering av prefabrikkerte elementer fortsetter i ukene fremover. De første tribunene er allerede på plass. Samtidig fortsetter betongarbeider, rensk av fjell, og boring av fjellbolter.

11. og 18. mai vil det være noe aktivitet på anlegget, men aktiviteten vil være redusert. Det er planlagt forseglingsarbeider og montering av prefabrikkerte elementer. Lørdag 19. mai vil det monteres en kran på byggeplass. Arbeidet er planlagt gjennomført i tidsperioden mellom kl 08–17.

Ny Jordal park og veiopprusting

Bymiljøetaten skal utvikle Jordal park, og gjennomføre veiopprusting  i tilstøtende gater. Bymiljøetaten arrangerte 14.mars et nabomøte i  Kampen menighetshus angående Jordal park og Hedmarksgata. 

Les mer om Jordal Park og se dokumentasjon fra nabomøtet på prosjektsiden til ny Jordal park.

Uke 18 –  Presentasjon fra nabomøte

Prosjektet arrangerte informasjonsmøte for naboer onsdag 2. mai klokken 17:00.

Presentasjon fra nabomøtet (PDF 1MB)

April 2018

Arbeid på lørdager

Fra og med lørdag 14. april vil det foregå lørdagsarbeider på byggeplassen. Arbeidene vil pågå fra klokken 08 til kl 16. Enkelte lørdager kan arbeidene foregå frem til kl 19. Foreløpig gjelder lørdagsarbeider arbeid knyttet til montasje av prefabrikkerte elementer. Det vil være èn mobilkran i bruk, og det vil også kunne komme leveranser med lastebiler. 

Uke 14 –  Presentasjon fra nabomøte

Prosjektet arrangerte informasjonsmøte for naboer onsdag 4. april klokken 17:00.

Presentasjon fra nabomøtet (PDF 1MB)

Mars 2018

Planlagte arbeider i uke 11 og uke 12

 • Betongarbeider
 • Fyllingsarbeider
 • Rørlegging av bunnledninger
 • Legging og innstøping av elektrorør
 • Legging av XPS og radonduk under bunnplater
 • Utlasting av masser
 • Boring og installering av stålkjernepeler
 • Utgraving/pigging av fjell
 • Forsegling med sprøytebetong og membran på skjæringer
 • Forsegling med betong og membran i traubunn

I perioden vil følgende maskiner være tilstede på anlegget

 • Gravemaskiner 2 stk
 • Hjullaster 1 stk
 • Manitou 1 stk
 • Lastebiler varierende
 • Tårnkraner 2 stk
 • Mobilkran 1 stk
 • Betongpumper varierende
 • Rigg for sprøytebetong varierende
 • Rigg for membransprøyting varierende

Det er ikke planlagt arbeider i påskeferien (uke 13).

Nabomøte om Jordal park og Heimdalsgata 14. mars

Bymiljøetaten inviterte til nabomøte om Jordal Park og Hemidalsgata onsdag 14. mars. Se dokumentasjon fra nabomøtet (PDF 5 MB)

Uke 6 –  Presentasjon fra nabomøte

Prosjektet arrangerte informasjonsmøte for naboer onsdag 7. mars klokken 17:00.

Presentasjon fra nabomøtet (PDF 1MB)

Februar 2018

Uke 8

I perioden vil det foregå betongarbeider for fundamenter, bunnplater og vegger, i tillegg til fyllingsarbeider med innfylling av steinmasser under bunnplater. Til bunnplate vil det også foregå rørlegging av bunnledninger, og legging og innstøping av elektrorør. Samtidig vil det foregå legging av XPS og radonduk under bunnplater, utlasting av masser, boring og installering av stålkjernepeler, utgraving/pigging av fjell, forsegling med sprøytebetong og membran på skjæringer, og forsegling med betong og membran i traubunn.

I perioden vil følgende maskiner være i aktivitet på anlegget:

 • Gravemaskiner 2-3 stk
 • Hjullaster 1 stk
 • Manitou 1 stk
 • Lastebiler varierende
 • Tårnkraner 2 stk
 • Mobilkran 1 stk
 • Betongpumper varierende
 • Rigg for sprøytebetong 1 stk
 • Rigg for membransprøyting 1 stk

Uke 7 –  Montering av kran torsdag 15. februar

Torsdag 5. februar vil det settes opp en kran i nordvestre hjørne av byggeplassen til nye Jordal Amfi. Kranen monteres innenfor byggegjerdet ved krysset Elverumsgata/Hedmarksgata, og er av tilsvarende størrelse som eksisterende kran i byggegropa.

Uke 6 –  Presentasjon fra nabomøte

Prosjektet arrangerte informasjonsmøte for naboer onsdag 17. februar klokken 17:00.

Presentasjon fra nabomøtet

Januar 2018 

Presentasjon fra nabomøte, uke 2

Prosjektet arrangerte informasjonsmøte for naboer onsdag 10. januar klokken 17:00.

Presentasjon fra nabomøtet

Presentasjon fra nabmøtet om veier rundt anlegget

Desember 2018

Mye av grunnarbeidene er utført på byggeplassen. Arbeidene med spuntveggen blir ferdigstilt i løpet av januar, og da kan  resterende massene kjøres ut. Støp av fundamenter og sjakter er i gang i vest, for å forberede til de prefabrikkerte elementene ankommer byggeplassen i mars/april. Da vil bygget starte å reise seg.

Rettelse i dato på betongarbeider

Fra nyttår vil arbeidene på byggeplassen forseres ytterligere, og betongarbeidene vil pågå mandag til søndag fra kl 07 til 19. Arbeidene vil holde seg innenfor støyforskriften. Ved generelle henvendelser er Kultur- og idrettsbygg tilgjengelig på telefon 905 16 934 i hverdager 08:00-16:00. Vi er også tilgjengelige på jordal@kid.oslo.kommune.no .

Gjelder det akutte hendelser kan entreprenør kontakter på deres vakttelefon 404 67 545. Dette nummeret skal kun benyttes i tilfeller der det er fare for helse og liv.

Befaring på byggeplass

I forbindelse med nabomøtet 10. januar kl 17 vil Kultur- og idrettsbygg arrangere en befaring på byggeplass. Vi stiller med verneutstyr. Befaringen blir avholdt etter nabomøtet.

Arbeider i julen

Siste arbeidsdag før nyttår er 22. desember, og det vil ikke være aktivitet på byggeplassen i romjulen.

Prosjektet ønsker alle naboer og interessenter en riktig god jul!  

Varsel om sprengningsarbeider, uke 49-51

Det er meldt fra i tidligere nabomøter at sprengningsarbeider er utsatt til januar. Sprengningsarbeider vil likevel starte i desember, og vi ønsker med dette å varsle at første salve kan gå onsdag 6. desember. Sprengningsarbeidene vil foregå frem til og med uke 51.

Presentasjon fra nabomøte, uke 49

Prosjektet arrangerte informasjonsmøte for naboer onsdag 4. oktober klokken 17:00.

Se presentasjonen (PDF 1MB)

November 2017

Forsering av arbeidene lørdag 18. november

Det jobbes fortsatt med forsering av arbeidene med spunt. Førstkommende fredag 17. november og lørdag 18. november vil det være aktivitet på byggeplassen fra kl 07-21. Arbeidene som skal utføres er montering av stag for spunt og gysing av disse. Dette er ikke støyende arbeider, men det vil være en gravemaskin og en lift i drift for å holde stagene, og en hjullaster som vil transportere stagene. Gravemaskinen og hjullasteren vil produsere mindre støy.

Vi beklager ulempene dette vil medføre for prosjektets naboer.

Oktober 2017

Presentasjon fra nabomøte, uke 44

Prosjektet arrangerte informasjonsmøte for naboer onsdag 1. november klokken 17:00.

Se presentasjonen (PDF 1MB)

Presentasjon fra nabomøte, uke 40

Prosjektet arrangerte informasjonsmøte for naboer onsdag 4. oktober klokken 17:00.

Se presentasjonen (PDF 1MB) 

September 2017

Nye Jordal Amfi blir forsinket, uke 39

Prosjektet ønsker å informere naboer og andre interessenter om at nye Jordal Amfi vil stå klar til seriestart i september 2019, ett år etter planlagt ferdigstillelse. Årsaken er at grunnarbeidene er mer kompliserte enn først antatt.

Prosjektet jobber fremdeles innenfor de økonomiske rammer som er vedtatt av bystyret. De kompliserte grunnarbeidene skyldes i hovedsak at Hovinbekken, som ledes i kulvert under det nordøstre hjørnet av hallen, ligger høyere enn antatt. Deler av Hovinbekken skal åpnes og løftes frem i dagen som en del av nye Jordal Park, samtidig som kulverten skal opprettholdes slik den er i dag.

I tillegg til de utfordringer Hovinbekkens beliggenhet har medført, har byggearbeidet også synliggjort mer kompliserte grunnforhold ved at det er påvist større mengder alunskifer og syredannende bergarter. 

Les hele pressemeldingen her (PDF 0,2MB)

Presentasjon fra nabomøte, uke 36

Prosjektet arrangerte informasjonsmøte for naboer onsdag 6. september klokken 17:00.

Se presentasjonen (PDF 1MB)

August 2017

Naboinformasjon, uke 35

Informasjon om arbeider på byggeplassen:

Det er høy aktivitet på byggeplassen om dagen. Etter noen uker med spuntarbeider skal disse fullføres denne uken. Når all spunten er slått ned skal disse forankres med stag. Støyen fra disse vil være tilsvarende støyen fra boreriggen som har gått siden oppstart av sprengningsarbeidene. Sprengningsarbeidene vil foregå til og med uke 39, ta en pause i oktober, og starte igjen i november og vare frem til jul.

Presentasjon fra nabomøte, uke 34

Prosjektet arrangerte informasjonsmøte for naboer onsdag 9. august klokken 17:00.

Se presentasjonen (PDF 1MB)

Juli 2017

Naboinformasjon, uke 26

I de kommende ukene vil pågående arbeidsoperasjoner fortsette på Jordal. Det vil foregå sprengningsarbeider, boring og transportering av masser. Det vil bli et opphold i sprengningsarbeider i sommerferien, som er uke 28, 29 og 30. I sommerferien vil det pågå noe transportering av masser.

Det ble avholdt nabomøte 21. juni. Her finner du presentasjonen (PDF 1MB).

Neste nabomøte blir 9. august kl 17.00 – 18.00. Oversikt over alle nabomøter vil bli lagt ut og oppdatert på nettsiden.

Naboinformasjon, uke 24

I de to ukene som kommer vil prosjektet jobbe med noe trefelling, utlasting av masse, boring, fjellsondering og prøvetaking fjell. Borearbeidene vil også fortsette, og sprengningen som tidligere har vært varslet vil starte opp. På nåværende tidspunkt er det planlagt at første salve går av mandag ettermiddag. Årsaken til forskyvning av sprengning, som ble varslet med oppstart tidligere, er grunnforholdene på tomten, men dette har ingen fremdriftsmessige konsekvenser.

Flytting av anleggsgjerde

Prosjektet er i gang med å flytte anleggsgjerdet i nordvest. Flyttingen skjer innenfor prosjektets tiltaksområde. 

Naboinformasjon, uke 23

For de som ikke hadde anledning til å delta på nabomøtet 24. mai, her finner dere presentasjonen fra møtet.

Presentasjon fra nabomøte 24.05.17

I møtet ble det tatt en gjennomgang av spørsmål som hadde kommet inn siden sist nabomøte, i tillegg til informasjon om fremdrift og rystelser.

Mai 2017

Fremdrift

I uke 22 vil det fremdeles være én hjullaster og én gravemaskin på byggeplassen. Masser vil også transporteres ut av anlegget.

I uke 23 og 24 vil det foregå grunnarbeider på Jordal. Arbeidene vil bestå av graving og fylling av løsmasser, boring og sprengning. Det vil i perioden være to gravemaskiner, én hjullaster, én borrigg og lastebiler på byggeplassen.

Sprengning er nytt for noen. Det vil bli utført 2-3 salver per dag. Sprengningsarbeider vil utføres frem til sommerferien, ha et opphold i uke 28, 29 og 30, og de resterende sprengningsarbeidene blir utført i ukene etter sommerferien.  Sprengningsentreprenøren har utarbeidet informasjonsskrivet nedenfor, og dette kan være til nyttig lesning for naboer.

Naboinformasjon, uke 20

Prosjektet fikk 8. mai igangsettingstillatelse til grunnarbeider, og arbeidene på byggeplasser har allerede startet opp igjen. Foreløpig vil det være én maskin på byggeplassen.

Fra uke 21 vil det være én hjullaster på byggeplassen, og lastebiler vil kjøre ut og inn av anlegget avhengig av transportbehov. Det vil tas inn et sorteringsverk for å sortere betongmassene ved behov.

Nabomøte 24. mai

Onsdag 24. mai  er det igjen tid for nabomøte der alle som ønsker å delta er velkommen. Møtet finner sted på brakkeriggen til anlegget fra kl 16 til kl 17.

April 2017

Uke 13-15 – Planlagte arbeider

Støy og støv

 • Maskinrivingen, inkludert henting av containere med rivningsmasser, vil pågå i perioden frem til påske
 • Knusing og pigging av rivemasser betong vil pågå i perioden frem til påske
 • Ingen aktivitet er planlagt på anlegget i påsken, uke 15

Tilrigging

Uke 13-14: Forefallende knyttet til rigg.

Kabeletater

Fjerning av gatebelysning luftstrekk til mast nordøst for Jordal, og omlegging høyspenttrase sør for ungdomshall. 

Rivningsarbeider

Uke 13–14:

 • Maskinriving mellombygg inntil ungdomshall 
 • Tekking og tetting mot ungdomshall/mellombygg
 • Knusing av betongmasser og opprydding

Grunnarbeider

Oppstart planlagt uke 16.

Nabovarsel: Flytting av anleggsgjerde

Illustrasjonen viser ny plassering av anleggsgjerde.Illustrasjonen viser ny plassering av anleggsgjerde.Grunnet omlegging av Hovinbekken vil anleggsgjerdet til nye Jordal Amfi bli omlagt i nord, mot Kampen Hageby.

Gjerdet blir flyttet rundt påske, og vil bli tilbakeført rundt 01.01.2018.

Skissen (JPG 1MB) viser en foreløpig ny plassering av anleggsgjerdet. Vi gjør oppmerksom på at dette kun er en foreløpig skisse av omleggingen, og endringer kan forekomme. Eventuelle større endringer av plassering vil bli varslet i et nytt nyhetsbrev.

Planlagte arbeider uke 12 og 13

Støy og støv

Maskinrivingen vil pågå med 4-5 maskiner i perioden, inkludert henting av containere med rivningsmasser. Knusing og pigging av rivemasser betong vil pågå i perioden. Anslått varighet uke 9-14.

Uke 12: Oppstart boring for fjellsprenging og trefelling.

Tilrigging

Forefallende knyttet til rigg og rivning.

Rivningsarbeider 

Uke 12: Maskinriving og knusing av betongmasser.
Uke 13: Maskinriving, sortering av rivemasser og knusing av betongmasser.

Grunnarbeider uke 12

Trefelling, graving løsmasser rensk til fjell vestside byggegrop, graving løsmasser fjerning forurenset masse østside byggegrop, og boring for sprenging.

Hovinbekken

Uke 13: Utgraving for ny trase Hovinbekken.

Mars 2017

Planlagte arbeider i uke 11 og 12

Støy og støv

Maskinrivingen vil pågå med 4-5 maskiner i perioden, inkludert henting av containere med rivningsmasser. Knusing og pigging av rivemasser betong vil pågå i perioden. Anslått varighet uke 9-14.

Tilrigging

Forefallende knyttet til rigg og rivning.

Rivningsarbeider

Maskinriving og knusing av betongmasser. 

Planlagte arbeider uke 10 og 11

Støy og støv

 • Maskinrivingen vil pågå med 4-5 maskiner i perioden, inkludert henting av containere med rivningsmasser
 • Knusing og pigging av rivemasser betong vil ha oppstart tidligst 1. mars. Anslått varighet uke 9-14

Tilrigging

 • Flytting av containere og rydding riggplass
 • Forefallende arbeid knyttet til rigg og rivning

Rivningsarbeider

 • Maskinriving
 • Knusing av betongmasser

Februar 2017

Nabomøte og planlagte arbeider uke 9 og 10

Vi kommer til å sende ut nabovarsler blant annet i forbindelse med utvidelse av tiltaksgrense på nordsiden av Jordal Idrettspark. i den forbindelse ønsker vi å invitere til et nabomøte onsdag 1. mars kl. 16:00 på brakka på Jordal Amfi, for å informere om bakgrunnen for varselet og imøtekomme eventuelle spørsmål. Oppmøte foran porten til anleggsplassen kl. 16:00.

Støy og støv

 • Maskinrivingen vil pågå med 4-5 maskiner i perioden, inkludert henting av containere med rivningsmasser
 • Knusing og pigging av rivemasser betong tidligst oppstart 1. mars. Anslått varighet uke 9-14

Tilrigging

 • Flytting av containere og rydding riggplass
 • Forefallende knyttet til rigg og riving
 • Evt. oppstart flytting av gjerde nordside (hvis nødvendige avklaringer foreligger)

Rivningsarbeider

 • Maskinriving
 • Knusing av betongmasser, oppstart tidligst 1. mars

Støydispensasjon og fremdriftsplan uke 8 og 9

Støydispensasjon, fremdrift for støyende arbeider og planlagte arbeider i uke 8 og 9.

Støydispensasjon – hva betyr det?

Prosjekt nye Jordal Amfi har fått innvilget støydispensasjon fra bydelsoverlegen i Bydel Gamle Oslo.

Dette innebærer:

 • Støydispensasjonen gjelder fra 1. februar 2017–1. august 2017
 • De støyende arbeidsoperasjonene må utføres innenfor disse arbeidstidene:
  • mandag, tirsdag og onsdag, kl. 08:00–19:00 
  • torsdag og fredag, kl. 08:00 til 16:00 
 • Det vil være et opphold på to timer under barnehagers sovetid. Dette gjelder i barnehagens åpningstider.
 • Vi benytter tette anleggsgjerder og bruk av vannkanoner som støyreduserende tiltak i arbeidsperioden
 • Byggherre vil fortsette å varsle støyende arbeider ukentlig per mail
 • Les støydispensasjon for arbeider 30.01.17 - 01.08.17 (PDF 0,1MB)

Hva er grensen for støy under abreid?

Støyende arbeider er arbeider som støyer utover en grenseverdi, som er satt til 65 dB på utendørs fasade til boliger.

Målinger utføres med en gjennomsnittsverdi per halvtime. Byggherre har engasjert Multiconsult til å utføre støymålinger, og til å produsere ukentlige rapporter. Arbeider kan likevel utføres utenfor støydispensasjonens tidsperiode, men må da utføres under grenseverdien for støy.

Fremdrift for støyende arbeider våren 2017

Entreprenør har utarbeidet en langtids fremdriftsplan for støyende arbeider. Dette er en foreløpig plan, og avvik/endringer kan forekomme. Planen vil bli oppdatert om det kommer større endringer. Prosjektet vil fortsette å sende ut ukentlige fremdriftsplaner.

Planlagte arbeider uke 8 og 9

Støy og støv                      

 • Maskinrivingen vil pågå med 4-5 maskiner i perioden inkludert henting av containere med rivningsmasser
 • Ingen knusing eller betongpigging i uke 8-9

Tilrigging                           

 • Flytting av containere og rydding riggplass
 • Forefallende knyttet til rigg og rivning
 • Evt. oppstart flytting av gjerde nordside: Grunnet spuntarbeid til omlegging av Hovinbekken vil gjerdet på nordsiden av prosjektet bli forskjøvet i enkelte partier. Prosjektet kommer tilbake med mer informasjon om dette når den endelige planen er klar.

Rivningsarbeider           

 • Maskinriving utstikkende vinge østside
 • Maskinriving ishall
 • Maskinriving mellombygg

Vil du ha en bit av gamle Jordal Amfi?

Rivningen er i gang, og for de som er interessert i å skaffe seg et minne fra den gamle ishallen vil det bli satt frem containere med betong- og mursteinsbiter som alle kan ta med seg. Containerne settes frem mandag 13. februar, og plasseres utenfor hovedporten til byggeplassen (se kart under). 

Hente en bit av Jordal Amfi

Planlagte arbeider på Jordal Amfi uke 7 og 8

Rivearbeidene fortsetter i de kommende ukene på Jordal Amfi. Oversikten under viser en oppdatert fremdriftsplan over hva som vil skje de kommende ukene.

Støy og støv

Maskinrivingen vil pågå med 4-5 maskiner i perioden, inkludert henting av containere med rivningsmasser.

Tilrigging

Uke 7

 • Komplettering av anleggsgjerde
 • Flytting av anleggsgjerder og rondell for etablering av P-plass utenfor hovedport
 • Flytting av containere og rydding riggplass

Uke 8

 • Forefallende knyttet til rigg og riving

Rivningsarbeider

Uke 7

 • Maskinriving utstikkende vinge østside
 • Maskinriving inngangsparti med tak
 • Maskinriving mellombygg

Uke 8

 • Maskinriving hallbygg Jordal
 • Maskinriving utstikkende vinger

Nabovarsel 26. januar 2017

Rivemarkering og brukermøter

Torsdag 26. januar vil Oslo kommune markere starten på rivningen av Jordal Amfi. I forbindelse med markeringen vil et stykke av Jordal bli revet, noe som kan medføre noe støy. Markeringen vil finne sted fra kl. 12 til kl. 13. Etter markeringen vil innvendige arbeider fortsette. Vi kommer tilbake med mer informasjon når de utvendige arbeidene kommer i gang.

Januar 2017 

Oppstart rivning og oppsett av byggegjerder

Siste kamp i eksisterende Jordal Amfi er spilt, og rivningen av bygget ligger rett rundt hjørnet. Oppstart av rivearbeidene er 16. januar, og i forkant av dette vil entreprenør sette opp byggegjerder. De har allerede startet med flettegjerder, og vil denne uken starte arbeidet med gjerder i finérplater. De vil legge ut steiner i Elverumsgata/Hølandsgata (se kart under). Vi vil derfor be naboer om ikke å parkere på østre side av gaten (mot Jordal Idrettspark). 

Som tidligere nevnt vil det bli utført gatekunst på den to meter høye finérveggen som blir festet til Jerseysteiner. I prosjektet er det planlagt at både anerkjente kunstnere og lokale barn/ungdom vil delta.  Vi kommer tilbake med mer informasjon når programmet for prosjektet er klart.

Når det gjelder rivningen av bygget vil de to første ukene først og fremst gå til innvendige arbeider/miljøsanering.

Nye Jordal Amfi nabovarsel januar 2017

Desember 2016

Klargjøring av byggearbeider

Rivningsarbeidene på Jordal Amfi vil starte i løpet av januar. Totalentreprenør vil før den tid klargjøre for dette arbeidet. I første omgang gjelder det omlegging av gang- og sykkelvei i Hedmarksgata og besiktelse av inntilliggende eiendommer.

Oppstart uke 50

Gang- og sykkelveien nord i Jordal Idrettspark (Hedmarksgata) skal omlegges. I tillegg vil innkjøringen fra Hedmarksgata til Kampen Hageby bli lagt om. Bredden på gaten blir tilsvarende eksisterende gate. Disse arbeidene er planlagt utført i uke 50.

Besiktelse av eiendommer i området

Multiconsult vil foreta arbeider med besiktelse av berørte inntilliggende eiendommer i forkant av sprengningsarbeider. De det gjelder vil få informasjon om tidspunkt. 

Nye Jordal Amfi - nabovarsel desember 2016

Last ned kartet (JPG 0,5MB)