Grorud flerbrukshus

Oslo kommune har bygget et nytt flerbrukshus i Grorud idrettspark.

Om Grorud flerbrukshus

Huset har tre hovedfunksjoner som består av en flerbrukshall, klubbhus for Grorud IL og en barnehage.

  • Bruksareal på 4 600 kvadratmeter
  • Hallareal på 25 x 45 meter, som er vanlig spilleflate for håndballhall
  • Flere støtterom, som treningsrom og garderober
  • Klubblokaler for Grorud IL
  • Barnehage med seks baser og temarom. Det er plass til inntil 18 barn per base

Uteområder

I området utenfor flerbrukshuset er det en aktivitetsakse som strekker seg mellom Grorud skole og Groruddammen. Aktivitetsaksen inneholder skateelementer, buldrevegg, utendørs apparater for styrketrening, samt sittebenker og beplantning.

Miljø og energi

Grorud flerbrukshus er bygget som passivhus. Anleggsplassen var fossilfri under byggingen, som betyr at alle anleggsmaskinene gikk på biodiesel eller var elektriske.

Beliggenhet

Grorud flerbrukshus er regulert i en større idrettspark i Grorudveien 7. Idrettsparken grenser opp til Grorudparken med Groruddammen og er sentralt plassert på Grorud, med kort vei til kollektivknutepunkt.

Grorud idrettspark ligger sør for Grorud senter med T-banestasjon, avgrenset i nord av Trondheimsveien, i øst av Grorudveien og i sør av Rasmusbakken. I sørvest grenser tomten mot friområdet langs Alna.

Tidslinje

  • Byggestart: januar 2019
  • ferdigstillelse: august 2020

Hvem er ansvarlig?

Oslo kommune, ved Kultur og Idrettsbygg Oslo KF

Involverte i prosjektet

  • Arkitekt: Stark Rød-Knudsen arkitekter, Link Arkitektur
  • Totalentreprenør: Håndverkskompaniet AS
  • Prosjekteringsgruppe: Multiconsult

Kontakt oss

Kommunikasjonssjef

Haakon Berg Jensen

Mobilnummer
97 40 87 07

E-post

Kultur- og idrettsbygg

Olav Vs gate 4

Telefon
2180 2180

E-post

Postnummer
0161

Poststed
Oslo