Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

Kultur- og idrettsbygg er slått sammen med Undervisningsbygg, Omsorgsbygg og utbyggingsvirksomheten til Boligbygg. Foretaket heter nå Oslobygg KF.