Til innhold
Kemnerkontoret

Gratis kurs for nye arbeidsgivere (avlyst)

Stengte tilbud for å hindre koronasmitte

De fleste av kommunens tjenester, tilbud og arrangement er nå stengt eller avlyst inntil videre. Det gjøres for å hindre spredning av viruset og holde befolkningen trygg.

Tid og sted

Dato

Onsdag 29. april

Tid

17:00-19:30

Sted

Nydalsveien 24, 0484 OSLO
Tar du T-banen til Nydalen, velg utgang Akerselva, Torgbygget.

Om aktiviteten

Kurset er beregnet på virksomheter i Oslo som nylig har fått ansatte eller planlegger å få ansatte, og dermed blir arbeidsgivere.

Merk: dette er siste gangen kurset holdes.

Kursinnhold:

Kursinnholdet er lagt opp med utgangspunkt i de ulike oppgavene som påligger en arbeidsgiver, og omfatter bl.a. følgende temaer:

 • Ansettelsen
  • Arbeidsavtale
  • Skattetrekkskonto
  • Ansatt eller selvstendig næringsdrivende?
 • Lønnsutbetaling
  • Ulike ytelser
   • Kontantlønn (lønn via bank)
   • Naturalytelser (fri bil, fri telefon, gaver , velferdstiltak, mm.)
   • Utgiftsgodtgjørelse (Ekom-refusjon, bilgodtgjørelse, mm.)
  • Hva skal det beregnes forskuddstrekk av?
  • Hva skal det beregnes arbeidsgiveravgift av?
 • Obligatorisk tjenestepensjon (Hvem er pliktig, hvordan rapportere)
 • Feriepenger
 • Hvordan skal man rapportere og sende inn a-melding via Altinnportalen
 • Betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift
 • Årsoppgave til arbeidstakeren

Øvrig informasjon:

Oppmøte 10 minutter før kursstart for registrering. Kurssted er Oslo kemnerkontors lokaler i Nydalsveien 24.

Pris og påmelding

Arrangør:

Oslo Kemnerkontor

Pris:

Gratis

Lenker