Høring eiendomsskatt 2022

Byrådets forslag til forskrift for eiendomsskatt for 2022 er på høring med frist 15. oktober.

Bystyret i Oslo vedtok 16. desember 2015 å innføre eiendomsskatt i Oslo kommune, og skal nå vedta forskriften for eiendomsskatt for 2022.

Skattesats for 2022 foreslås satt til tre promille for all fast eiendom. Det foreslås at det gis inntil fire millioner kroner i bunnfradrag for hver selvstendige boenhet. Skattesats og bunnfradrag er uendret fra 2021.

Det foreslås fritak for fredede bygg og enkelte eiendommer eid av stiftelser og organisasjoner.

Finansutvalget forventes å behandle byrådets forslag i møte 2. desember 2021, før bystyret deretter behandler saken i budsjettmøte 8. desember.

Byrådets forslag til forskrift for eiendomsskatt 2022 (PDF)

Høringsfrist

Høringsfristen var fredag 15. oktober 2021.

Høringssvar