Høring eiendomsskatt 2021

Her ser du byrådets forslag til forskrift for eiendomsskatt for 2021.

Bystyret i Oslo vedtok 16. desember 2015 å innføre eiendomsskatt i Oslo kommune, og skal nå vedta forskriften for eiendomsskatt for 2021.

Skattesats for 2021 foreslås satt til tre promille for all fast eiendom. Det foreslås at det gis inntil fire millioner kroner i bunnfradrag for hver selvstendige boenhet. Skattesats og bunnfradrag er uendret fra 2020.

Det foreslås fritak for fredede bygg og enkelte eiendommer eid av stiftelser og organisasjoner.

Finansutvalget forventes å behandle byrådets forslag i møte 26. november 2020 før bystyret deretter behandler saken i budsjettmøte 9. desember 2020.

Byrådets forslag til forskrift for eiendomsskatt 2021 (PDF 0,1MB)

Høringsfrist

Høringsfristen var fredag 16. oktober 2020.

Høringssvar