Målrettet miljøbehandling oppstartsmøte

Om aktiviteten

Velkommen til oppstartsmøter angående den digitale kompetansepakken i Målrettet miljøbehandling!

«Målrettet miljøbehandling» er en digital kompetansepakke som handler om hvordan målrettet miljøbehandling til personer med kognitiv svikt, demens og psykisk sykdom bidrar til økt mestring og livskvalitet for hjemmeboende, pasienter på helsehus og beboere på sykehjem. Målrettet miljøbehandling kan også bidra til å dempe uro, trusler, vold og utagering.

Opplæringen ligger åpen på nett og kan brukes av alle. Den består av fire opplæringsmoduler; «Personsentrert omsorg- en vei til verdighet», «Fysiske omgivelser – en vei til mestring og aktivitet», «Musikk og sang – en vei til trygghet og samspill» og «Måltider og mat- en vei til gode opplevelser». https://www.utviklingssenter.no/miljobehandling

Vil du vite mer om hvordan dere kan jobbe med denne kompetansepakken? Skriv en epost eller kom innom et oppstartsmøte så får du vite mer!

MåMil vil også kunne være en god fagressurs med tanke på opplæring av ekstravakter til sommeren 😊

Oppstartsmøter hver måned, velg det som kan passe for dere!

Klikk her for å bli med i møtet

Har du noen spørsmål?

Ta kontakt: mamil@hel.oslo.kommune.no

Turid Hauge og Annika Borg Diesen

Senter for fagutvikling og forskning/USHT Oslo, Helseetaten

Tid og sted

Dato

Tirsdag 13. juni

Tid

10:30-11:00

Sted

Teams