Leve hele livet - Helsehjelp

Om aktiviteten

Kvalitetsreformen «Leve hele livet» skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt og at ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene. Reformens hovedfokus er å skape et mer aldersvennlig Norge og finne nye og innovative løsninger på utfordringene knyttet til områdene i reformen, som er aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp og sammenheng i tjenestene.
Utviklingssentrene i Oslo og Viken og Statsforvalteren samarbeider i år om en webinar-serie som tar for seg hvert av områdene i «Leve hele livet».

Dette er det siste webinaret i en serie på fire webinarer som utviklingssentrene i Oslo og Viken og Statsforvalteren i Oslo Viken samarbeider om. Fokus for dette webinaret er helsehjelp.

Arrangør

Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i Oslo og Viken og Statsforvalteren i Oslo Viken

Målgruppe

Helsepersonell, ressurspersoner og ledere i kommunehelsetjenesten, samt andre interesserte

Mål for arrangementet

Bidra til inspirasjon, erfaringsdeling og kompetanseheving

Påmeldingsfrist

10. oktober 2022 kl 15.00

Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet:

Håkon Johansen (hakon.johansen@io.kommune.no) og Agnete Nygård (agnnyg@lorenskog.kommune.no )

Teknisk brukerstøtte ved webinar: Line.Ek.Andreassen@drammen.kommune.no

Tekniske problemer og brukerstøtte ved påmelding: kontakt@kompetansebroen.no

Teamslenke vil bli sendt ut dagen før webinaret.

Tid og sted

Dato

Tirsdag 11. oktober

Tid

12:00-14:00

Sted

Digitalt