Om aktiviteten

Kulturopplevelser for eldre og personer med demens i koronaens tid, erfaringer fra Oslo. Et webinar i regi av Møte med Minner-samarbeidet og Aldersvennlig Oslo – Leve hele livet

«Det ble gode kulturopplevelser, aktivitet og felleskap på dagaktivitet, i omsorgsboliger og sykehjem, tross begrensede muligheter og strenge regler om smittevern».
Helsepersonell forteller om det de fikk til av kulturelle aktiviteter og deler sine erfaringer.
Kulturdeltakelse kan påvirke helse og livskvalitet. Det gjelder naturligvis også for de mest sårbare blant oss. Men hvorfor er det slik? Forsker Vegar Rangul fra NTNU forklarer.

Program

 • Kulturaktiviteter på Seniorhuset Pastor Fangensvei, Ljabru Omsorg+, Paulus sykehjem og Vinderenhjemmet
  Erfaringsdeling v/Ann-Cathrin Holm, Renate Staal Nygård, Eline Holsbrekken Skar,
  Inger Beate Aagesen og Cecilie Gundersen
 • Kulturdeltakelse og tilhørighet
  v/Vegar Rangul, HUNT forskningssenter NTNU
 • Den kulturelle Spaserstokken - året det var så bratt
  v/Ingrid Fuglerud Danbolt, Kulturetaten
 • Tips til to turer
  Den Norske Opera & Ballett, v/Eva Gran
  Oldemors hage, v/Marit Grønbech, Botanisk hage, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
 • Chat og spørsmål

Følg webinaret

Lenke for pålogging

Webinaret er gratis, ingen påmelding.

Målgruppe

Kulturarbeidere og helsepersonell, deg som er nysgjerrig på kulturtilbud til eldre og personer med demens, pårørende eller frivillig i Oslo. Andre interesserte.

Kontaktperson

ellen.wasserfall@sye.oslo.kommune.no, mobil 95 25 22 21.

Møter med Minner er et samarbeid mellom Oslo Museum, Norsk Teknisk Museum, Norsk Folkemuseum, Den Norske Opera & Ballett,

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Ibsenmuseet, Botanisk hage, Naturhistorisk museum, Sykehjemsetaten og Senter for fagutvikling og forskning/USHT i Oslo kommune.

Tid og sted

Dato

Tirsdag 1. juni

Tid

13:00-14:30

Sted

Webinaret foregår på Vimeo