Den lille forskjellen - dag 5

Om aktiviteten

Kursserien "Den lille forskjellen" er relevant for helsepersonell som jobber med alvorlig syke og døende, men kan også være nyttig for andre.

28/11 Smertelindring.

I kursserien inngår 6 ulike faginnlegg innen tematikken lindrende behandling. Du kan selv velge hvilke du vil delta på.
Kursserien går fra 27. september til 14. desember, hver gang i tidsrommet 13:30-14:45
Kursopplegget er digitalt og foregår på Teams.

Samme lenke for alle 6 faginnleggene Klikk her for å bli med

Det vil ikke bli gjort opptak av kursserien.

Programmet for kursserien høsten 2023

  • 27.9. Hvem er den palliative pasienten?

  • 12.10. Forhåndssamtale og brukermedvirkning
  • 24.10. Kommunikasjon med døende pasienter og pårørende
  • 6.11. Symptomkartlegging
  • 28.11. Smertelindring
  • 14.12. Ernæring og kronisk tretthet hos palliative pasienter

Det tas forbehold om endringer i programmet.

Tid og sted

Dato

Tirsdag 28. november

Tid

13:30-14:45

Sted

Teams