Invitasjon: Digitalt emnekurs for fastleger i Oslo om fall hos eldre

Om aktiviteten

Kurset går over følgende tre kvelder i 2022: torsdagene: 27. januar, 3. februar og 10. februar kl. 17:00-21:15. Se invitasjon her.

Kurset er meritterende med 15 timer/poeng. Kurset søkes godkjent til legers etter- og videreutdanning. 

Helseetaten betaler kursavgift for deltakende leger fra Oslo.

Tema

Fall hos eldre: Årsaker, behandling og samhandling.

Arrangør

Helseetaten og geriatrimiljøet i Oslo. 

Sted

Tre kvelder på Teams.

Påmelding 

Påmelding sendes til gro.idland@hel.oslo.kommune.no (innen 16. desember 2021).

Tid og sted

Dato

Torsdag 27. januar

Tid

17:00-21:15

Sted

Teams