Infeksjonskontrollprogram for sykehjem og helsehus

Infeksjonskontrollprogrammet er under revisjon og er planlagt ferdigstilt høsten 2022. Kapittelet om basale smittevernrutiner er oppdatert og gjøres tilgjengelig for private aktører som ikke har tilgang til Oslos interne kvalitetssystem.