Ledergruppen Gravferdsetaten

Direktør

Magne Mikal Hustavenes
Mobilnummer: 922 85 171
E-post: magne.hustavenes@gfe.oslo.kommune.no

Avdelingssjef HR

Jonas Drag
Mobilnummer: 920 56 503
E-post: jonas.drag@gfe.oslo.kommune.no

Avdelingssjef, økonomi og IT

Wenche Madsen Eriksson
Mobilnummer: 957 05 426
E-post: wenche.eriksson@gfe.oslo.kommune.no

Avdelingssjef, avdeling gravplasser

Erik Andre Foss 
Mobilnummer: 911 40 503
E-post: erik.andre.foss@gfe.oslo.kommune.no

Seksjonsleder krematorium

Anne-Margrethe Brøndelsbo
Telefon: 917 30 858
E-post: anne-m.brondelsbo@gfe.oslo.kommune.no

Pressekontakt

Kommunikasjonsrådgiver Anne Lene Unhjem Røvde
Mobilnummer: 920 30 819
E-post: anneleneunhjem.rovde@gfe.oslo.kommune.no