Til innhold
Gravferdsetaten

Direktør

Erik Andre Foss (konstituert)
Mobilnummer: 911 40 503
E-post: erik.andre.foss@gfe.oslo.kommune.no

Avdelingssjef, HR og kommunikasjon

Jonas Drag
Mobilnummer: 920 56 503
E-post: jonas.drag@gfe.oslo.kommune.no

Avdelingssjef, økonomi og IT

Wenche Madsen Eriksson
Mobilnummer: 957 05 426
E-post: wenche.eriksson@gfe.oslo.kommune.no

Avdelingssjef, avdeling gravplasser

Per Brunstad (fungerende)
Mobilnummer: 916 18 327
E-post: per.brunstad@gfe.oslo.kommune.no

Seksjonsleder krematorium

Anne-Margrethe Brøndelsbo
Telefon: 917 30 858
E-post: anne-m.brondelsbo@gfe.oslo.kommune.no