Merverdiavgiftsavtaler

Eiendoms- og byfornyelsesetaten følger opp bystyrets vedtak av 21. juni 2023, saksnr. 237/2023, Byrådssak 259/2022 - Inngåelse av merverdiavgiftsavtaler når private bygger offentlig infrastruktur for kommunal overtagelse.

Vi utarbeider nå maler for avtaler om justeringsrett og -plikt, samt nødvendige justeringer i mal for utbyggingsavtaler.

Eventuell tilbakebetaling av merverdiavgift (justeringsrett) kan først skje når avtale om fordeling av merverdiavgiftsbeløpet er inngått, og da i tråd med kommunens rutiner for utbetaling av refundert mva. Dette forutsetter også at all nødvendig dokumentasjon er mottatt, at alle lovmessige krav er oppfylt og at mva.-beløpet er refundert fra staten til Oslo kommune. Når nødvendige avtalemaler og rutiner er ferdig vil vi komme med mer informasjon om hvordan utbyggere som har inngått utbyggingsavtaler skal forholde seg til merverdiavgiftsavtaler og oppfølging av disse.