Kunngjøring - Løren: Utbyggingsavtale til offentlig ettersyn, Peter Møllers vei 15