Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Youngs gate 2-4 – Utbyggingsavtale til offentlig ettersyn

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten har fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale mellom Oslo kommune og Thongård AS om gjennomføring av reguleringsplan for Youngs gate 2-4.

Utbyggingsavtalen regulerer blant annet finansiering for å oppgradere Youngs gate og en liten park i Youngs gate.

Utbyggingsavtalen er lagt ut til offentlig ettersyn og kan også leses hos Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Christian Krohgs gate 16 (kl. 08:00-15:30).

Frist

Fristen for å gi innspill er 4. juni.

Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til:

  • Eiendoms- og byfornyelsesetaten,
  • E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no eller
  • Postadresse: Postboks 491 Sentrum 0105 Oslo.
  • Merk henvendelsen med saksnummer 17/2900.

Kontaktperson ved spørsmål

Andreas T. Grøstad

Mobilnummer
996 23 748