Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Vollebekkveien 2 - Utbyggingsavtale på offentlig høring

Avtalen regulerer finansiering av offentlig infrastruktur i Vollebekkområdet.

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten har forhandlet frem forslag til utbyggingsavtale med JM Norge AS - Vollebekkveien 2 om gjennomføring av reguleringsplan.

Avtalen regulerer finansiering og opparbeidelse/oppgradering av offentlig infrastruktur i Vollebekk-området.

Reguleringsplanen er sendt til politisk behandling og er tilgjengelig i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn, saksnr. 201603118.

Dette varselet er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 17-4 andre ledd.

Merknader til utbyggingsavtalen sendes til:

Høringsfrist 26. april 2020.

 

Kontaktperson ved spørsmål:

Alexander Liland
E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
Telefon: 21 80 21 80