Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Vollebekk - oppstart av forhandlinger

Forhandlingene vil omhandle bidrag til teknisk infrastruktur.

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten starter opp forhandlinger med JM Norge AS fvedr. utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Vollebekkveien 2, gnr./bnr. 123/1355 og gnr./bnr. 123/1005.

 

 

Utbyggingsavtalen vil omhandle bidrag til teknisk infrastruktur. Ved enighet vil fremforhandlet avtale bli lagt ut til offentlig ettersyn før den fremmes for politisk behandling.

Innspill til forhandlingen rettes skriftlig til:

  • Eiendoms- og byfornyelsesetaten,
  • E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
  • Postadresse: Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo.
  • Merk henvendelsen med «Vollebekkveien 2, sak 16/742»

Dette varselet er i henhold til Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 § 17-4 første ledd.

Kontaktperson ved spørsmål: