Utkast til miljøprogram for Hauskvartalet

Vi har laget et utkast til miljøprogram for Hauskvartalet. Les utkastet og kom med innspill her. Frist fredag 10. november.

Hva skjer i Hauskvartalet?

Urbanium og Eiendoms- og byfornyelsesetaten inviterte tidligere i år aktørene i Hauskvartalet til å samarbeide om et felles miljøprogram. Etter en prosess med flere medvirkningsmøter er det nå utarbeidet et utkast. 

HauskvartaletHauskvartalet

Hauskvartalet er regulert til byøkologisk kulturkvartal og som en del av oppfyllelse av reguleringsplanen skal det utarbeides et felles miljøprogram for hele kvartalet. Tidligere i år inviterte derfor eierne i kvartalet, Urbanium og Eiendoms- og byfornyelsesetaten, aktørene i kvartalet (Kulturhuset Hausmania, Hausmanns gate 40 og Vega Scene) til å samarbeide om et felles miljøprogram. Etter en prosess med flere medvirkningsmøter foreligger det nå et utkast til miljøprogram. Miljøprogrammet er ført i pennen av Pir II og Asplan Viak.

Utkastet ble presentert i et åpent møte torsdag 26.10.2017. Her ble utkastet gjennomgått samtidig som det var mulig å si sin mening om utkastet.

Les utkast til miljøprogram

Har du innspill til miljøprogrammet?

Det er fortsatt mulig å komme med innspill til miljøprogrammet før det blir ferdigstilt av aktørene i kvartalet. Skriftlige innspill kan sendes til Pir II ved Betsey-Marie Eskeland, e-post: BetseyMarie.Eskeland@pir2.no

Frist for å komme med innspill er fredag 10. november 2017.

Mer om miljøprogrammet

Miljøprogrammet bygger videre på målene og intensjonene forankret i reguleringsplanen fra 2008. Arbeidet med programmet har tatt utgangspunkt i utkast til miljøprogram som ble utarbeidet i forbindelse med reguleringsplanen, men er tilpasset og videreutviklet til et ambisjonsnivå tilpasset 2017 og tiden fremover.

Hensikten med miljøprogrammet er å:

  • konkretisere felles ambisjoner for eiere og brukere for videre utvikling og drift av Hauskvartalet
  • oppnå forankring hos de aktørene som skal følge opp og etterleve ambisjonene
  • være et verktøy for eiere og brukere i realiseringen og driften av det byøkologiske kulturkvartalet.
     

Kontakt oss

Er det noe du lurer på?

Spørsmål kan rettes til Eiendoms- og byfornyelsesetaten ved:
Lena Nesset, e-post: lena.nesset@eby.oslo.kommne.no