Utkast til miljøprogram for Hauskvartalet

Vi har laget et utkast til miljøprogram for Hauskvartalet. Les utkastet og kom med innspill her. Frist fredag 10. november.

Hva skjer i Hauskvartalet?

Urbanium og Eiendoms- og byfornyelsesetaten inviterte tidligere i år aktørene i Hauskvartalet til å samarbeide om et felles miljøprogram. Etter en prosess med flere medvirkningsmøter er det nå utarbeidet et utkast.

Hauskvartalet
Bilde: Oslo kommune

Hauskvartalet er regulert til byøkologisk kulturkvartal og som en del av oppfyllelse av reguleringsplanen skal det utarbeides et felles miljøprogram for hele kvartalet. Tidligere i år inviterte derfor eierne i kvartalet, Urbanium og Eiendoms- og byfornyelsesetaten, aktørene i kvartalet (Kulturhuset Hausmania, Hausmanns gate 40 og Vega Scene) til å samarbeide om et felles miljøprogram. Etter en prosess med flere medvirkningsmøter foreligger det nå et utkast til miljøprogram. Miljøprogrammet er ført i pennen av Pir II og Asplan Viak.

Utkastet ble presentert i et åpent møte torsdag 26.10.2017. Her ble utkastet gjennomgått samtidig som det var mulig å si sin mening om utkastet.

Les utkast til miljøprogram

Har du innspill til miljøprogrammet?

Det er fortsatt mulig å komme med innspill til miljøprogrammet før det blir ferdigstilt av aktørene i kvartalet. Skriftlige innspill kan sendes til Pir II ved Betsey-Marie Eskeland, e-post: BetseyMarie.Eskeland@pir2.no

Frist for å komme med innspill er fredag 10. november 2017.

Mer om miljøprogrammet

Miljøprogrammet bygger videre på målene og intensjonene forankret i reguleringsplanen fra 2008. Arbeidet med programmet har tatt utgangspunkt i utkast til miljøprogram som ble utarbeidet i forbindelse med reguleringsplanen, men er tilpasset og videreutviklet til et ambisjonsnivå tilpasset 2017 og tiden fremover.

Hensikten med miljøprogrammet er å:

  • konkretisere felles ambisjoner for eiere og brukere for videre utvikling og drift av Hauskvartalet
  • oppnå forankring hos de aktørene som skal følge opp og etterleve ambisjonene
  • være et verktøy for eiere og brukere i realiseringen og driften av det byøkologiske kulturkvartalet.

Kontakt oss

Er det noe du lurer på?

Spørsmål kan rettes til Eiendoms- og byfornyelsesetaten ved:
Lena Nesset, e-post: lena.nesset@eby.oslo.kommne.no