Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Utbyggingsavtaler 2017-2018

Oslo kommune har i 2017 og 2018 inngått en rekke utbyggingsavtaler med private og offentlige utbyggere.