Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Urtegata 9 - Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale

Utbyggingsavtalen vil omfatte opparbeidelse av Akerselvallmenningen, gatetun og veibane/fortau.

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten starter opp forhandlinger med Eiendomsspar AS for gnr. 230, bnr. 223.

Utbyggingsavtalen vil omfatte opparbeidelse av Akerselvallmenningen, gatetun og veibane/fortau.

For mer informasjon, se saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten, saksnummer 201500149.

Fremforhandlet avtale vil bli lagt ut til offentlig høring før den skal til politisk behandling.

Dette varselet er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 17-4 første ledd.

Innspill til forhandlingene kan sendes til:

  • Eiendoms- og byfornyelsesetaten
  • postadresse: Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo eller
  • e-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
  • merk saken med "Sak 17/521"

 

Kontaktperson ved spørsmål:

Matias Justvik
e-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no 
telefon: 21 80 21 80