Tilskudd til alternative boformer

Bystyret i Oslo har satt av 2 000 000 kr som skal bygge opp under arbeidet med alternative boformer.

Formålet med tilskuddet er å støtte arbeid med å realisere prosjekter/idéer og å utvikle konsepter/modeller. Ikke-kommersielle aktører kan søke om økonomisk tilskudd.

Kriterier for å søke og alt om søknadsprosessen finner du på Tilskudd til alternative boformer under Tilskudd, legat og stipend.

Fristen for å søke er 15.09.2023.

Eiendoms- og byfornyelsesetaten administrerer tilskuddet.

Kontakt

Øystein Liltved
Telefon