Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Thorvald Erichsens vei 3 - Oppstart forhandlinger om utbyggingsavtale

Oslo kommune v/Eiendoms- og byfornyelsesetaten starter opp forhandlinger om utbyggingsavtale med Oslo tennisklubb for gnr. 3, bnr. 154.

Utbyggingsavtalen vil omfatte opparbeidelse av offentlig fortau. For mer informasjon se saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten, saksnummer 201404812.

Fremforhandlet avtale vil bli lagt ut til offentlig høring før den skal til politisk behandling. Dette varselet er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 17-4, først ledd.

Innspill til forhandlingen

Innspill til forhandlingene kan sendes til:

Eiendoms- og byfornyelsesetaten,
postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo eller
E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no.

Merk saken med «Sak 19/2212».

Kontakt

Marte Jervan Hoem

Telefon
21 80 21 80

E-post