Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Teatergatakvartalet – Oppstart forhandlinger om utbyggingsavtale

Utbyggingsavtalen vil omfatte opparbeidelse av offentlig infrastruktur knyttet til reguleringsplanforslaget.

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten starter opp forhandlinger om utbyggingsavtale med Stormgård AS for gnr. 208, bnr. 16, 17, 359, 672 og 674 (Teatergatakvartalet: Teatergata 1 og 3, Akersgata 65A og 65B, Keysers gate 2A og 2B).

Utbyggingsavtalen vil omfatte opparbeidelse av offentlig infrastruktur knyttet til reguleringsplanforslaget.

For mer informasjon om reguleringsplanforslaget se Saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten, saksnummer 201609533.

Fremforhandlet avtale vil bli lagt ut til offentlig høring før den skal til politisk behandling.

Dette varselet er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 17-4 første ledd.

Innspill til forhandlingene kan sendes til:

  • Eiendoms- og byfornyelsesetaten,
  • Postadresse: Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo eller
  • E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
  • Merk saken med «Sak 19/563».

Kontaktperson ved spørsmål:

Line Ringsøy Johnsen, E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no eller telefon 21 80 21 80.