Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Strømsveien 106 – Utbyggingsavtale på offentlig høring

Avtalen regulerer finansering og opparbeidelse/oppgradering av offentlig infrastruktur innen- og utenfor planområdet.

Oslo kommune ved Eiendoms - og byfornyelsesetaten har forhandlet frem forslag til utbyggingsavtale med Fredrik Selmers vei 4 AS (Entra ASA) om gjennomføring av reguleringsplan for Strømsveien 106.

Avtalen regulerer finansering og opparbeidelse / oppgradering av offentlig infrastruktur innen- og
utenfor planområdet.
 

Reguleringsplanen ble vedtatt av bystyret 19.12.2018 og er tilgjengelig i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn, saksnr. 201012653.

Dette varselet er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 17-4 andre ledd.

Merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til:

Frist for innspill: 20. mai 2020.

 

Kontaktperson ved spørsmål:

Alexander Liland, tlf.: 21 80 21 80 eller e-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no