Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Stortorvet 7 – Utbyggingsavtale til offentlig høring

Utbyggingsavtalen gjelder gjennomføring og finansiering av opparbeidelse/oppgradering av offentlig fortau og torg i området.

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten har forhandlet frem forslag til utbyggingsavtale med Schage Eiendom AS/Stortorvet 7 AS om gjennomføring av reguleringsplan for Stortorvet 7.

Utbyggingsavtalen regulerer gjennomføring og finansiering av opparbeidelse/oppgradering av offentlig fortau og torg i området.

Reguleringsplanen ble vedtatt 31.1.2018 og er tilgjengelig i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn, saksnummer 201409202.

Utbyggingsavtalen kan også leses hos Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Christian Kroghs gate 16 (klokken 08:00-15:30).

Dette varselet er i henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 andre ledd.

Merkander til utbyggingsavtalen kan sendes til:

  • Eiendoms- og byfornyelsesetaten
  • Postadresse: Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo, eller
  • E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
  • Merk saken med «Sak 17/2379».

Høringsfrist er 27. april 2019

 

Kontaktperson ved spørsmål:

Andreas T. Grøstad,
E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
Telefon: 21 80 21 80.