Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Stortorvet 7 – oppstart av forhandlinger

Forhandlingene vil handle om opparbeidelse av fortau, torg- og gateopprustning.

Oslo kommune, ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY), starter opp forhandlinger med Stortorvet 7 AS om utbyggingsavtale for Stortorvet 7, gnr. 207/bnr. 338.

Utbyggingsavtalen vil omhandle opparbeidelse/oppgradering av fortau, torg- og gateopprustning. Ved enighet vil fremforhandlet avtale bli lagt ut til offentlig ettersyn før den fremmes for politisk behandling.

Innspill til forhandlingene rettes skriftlig til:

  • Eiendoms- og byfornyelsesetaten
  • E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
  • Postadresse: Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo
  • Merk henvendelsen med saksnummer 17/2379

Kontaktperson ved spørsmål:

Andreas Tangen Grøstad, tlf. 996 23 748