Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Storo/Lillo - oppstart av forhandlinger

Forhandlingene vil omhandle bidrag til infrastruktur på Storo/Lillo.

Oslo kommune, ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten, starter opp forhandlinger med Thon Storo ANS om utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Vitaminveien 6, gnr./bnr. 77/127.

Utbyggingsavtalen vil omhandle bidrag til infrastruktur på Storo/Lillo. Ved enighet vil fremforhandlet avtale bli lagt ut til offentlig ettersyn før den fremmes for politisk behandling.

Innspill til forhandlingene sendes skriftlig til:

  • Eiendoms- og byfornyelsesetaten,
  • E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
  • Postadresse: Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo

Kontaktpersoner ved spørsmål: