Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

St Olavsgate 28-30 - Utbyggingsavtale på offentlig høring

Avtalen regulerer finansiering av offentlig infrastruktur i området.

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten har forhandlet frem forslag til utbyggingsavtale med St Olavsgate 28/30 AS om gjennomføring av reguleringsplan for felt 2 i Tullinkvartalet.

Avtalen regulerer finansiering av offentlig infrastruktur i området.

Reguleringsplanen ble vedtatt av bystyret 01.02.2017 og er tilgjengelig i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn, saksnr: 201200848.

Utbyggingsavtalen kan også leses hos Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Christian Kroghs gate 16 (kl. 08:00-15:30).

Dette varselet er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 17-4 andre ledd.

Merknader til utbyggingsavtalen sendes til:

  • Eiendoms- og byfornyelsesetaten 
  • Postadresse: postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo
  • E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
  • Merk saken med «Sak 19/4755».

 

Kontaktperson ved spørsmål:

Line Ringsøy Johnsen
E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
Telefon: 21 80 21 80