Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

St. Olavs gate 28-30 - Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten starter opp forhandlinger om utbyggingsavtale med St. Olavsgt 28/30 AS.

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten starter opp forhandlinger om utbyggingsavtale med St. Olavsgt 28/30 AS for gnr. 209, bnr. 265.

For mer informasjon, se saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten, saksnummer 201200848.

Fremforhandlet avtale vil bli lagt ut til offentlig høring før den skal til politisk behandling.

Dette varselet er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 17-4 først ledd.

Innspill til forhandlingene kan sendes til:

Kontaktperson ved spørsmål:

Line Ringsøy Johnsen
E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
Telefon: 21 80 21 80