Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Sørkedalsveien 150/del av 148 - Oppstart av forhandlinger

Oslo kommune, ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten starter opp forhandlinger med Höegh Eiendom AS om utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Sørkedalsveien 150, gnr. 29/bnr. 792, samt del av Sørkedalsveien 148, gnr. 29/bnr. 4. Planen fremmes i fire alternativer.

Utbyggingsavtalene vil i hovedsak omhandle opparbeidelse/etablering av nødvendig teknisk og grønn infrastruktur knyttet til reguleringsplanene.

For mer informasjon om saken se Saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten.

Fremforhandlede avtaler vil bli lagt ut til offentlig ettersyn før de fremmes for politisk behandling.

Innspill til forhandlingene rettes skriftlig til:

  • Eiendoms- og byfornyelsesetaten
  • E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no eller
  • Postadresse: Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo.
  • Merk henvendelsen med saksnummer 17/3034.

Kontaktperson ved spørsmål:

  • Elin Gun Reitan Øyehaug
  • Tlf: 992 58 064