Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Sandstuveien 41 - Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten starter opp forhandlinger om utbyggingsavtale med Brattlikollen Utvikling AS.

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten starter opp forhandlinger om utbyggingsavtale med Brattlikollen Utvikling AS for gnr. 160, bnr. 328 og 904.

For mer informasjon se saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten, saksnummer 201705325.

Fremforhandlet avtale vil bli lagt ut til offentlig høring før den skal til politisk behandling.

Dette varselet er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 17-4 først ledd.


 

Innspill til forhandlingene kan sendes til:

 

Kontaktperson ved spørsmål:

Marte Jervan Hoem, e-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no eller telefon 21 80 21 80.