Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Sandakerveien 78 – Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale

Fremforhandlet utbyggingsavtale vil bli lagt ut til offentlig høring før den skal til politisk behandling.

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten starter opp forhandlinger om utbyggingsavtale med Heimstaden AS for gnr. 223, bnr. 44.
 

For mer informasjon om plansaken se saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten, saksnummer 201703583.

Fremforhandlet utbyggingsavtale vil bli lagt ut til offentlig høring før den skal til politisk behandling.

Dette varselet er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 17-4 først ledd. 

Innspill til forhandlingene kan sendes til Eiendoms- og byfornyelsesetaten via post eller e-post. Merk saken med «Sak 20/2513».

Kontakt

Alexander Liland
E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
Telefon: 21 80 21 80