Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Sandaker - utbyggingsavtale på offentlig høring

Utbyggingsavtalen regulerer finansiering av deler av Grefsenveien/Sandakerveien.

Oslo kommune, ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten, legger ut forslag til utbyggingsavtale mellom Oslo kommune og JM Norge AS på offentlig høring.

 

Utbyggingsavtalen regulerer finansiering av deler av Grefsenveien/Sandakerveien. Reguleringsplanen har vært på offentlig høring, og Plan- og bygningsetaten klargjør for tiden oversendelse av reguleringsplanen til politisk behandling. Se Plan - og bygningsetatens saksinnsyn, saksnummer 201401351.

Merknader kan sendes til

  • Eiendoms- og byfornyelsesetaten
  • E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no eller
  • Postadresse: Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo
  • Merk saken med saksnummer 14/574.

Høringsfrist

Merknader sendes innen 20. august 2018

Kontaktperson ved spørsmål