Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Sandaker - oppstart av forhandlinger

Forhandlingene vil omhandle bidrag til teknisk infrastruktur.

Oslo kommune, ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten, varsler oppstart av forhandlinger med JM Norge AS og Torshus AS om utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Sandakerveien 52, gnr/bnr 224/340.

 

Utbyggingsavtalen vil omhandle bidrag til teknisk infrastruktur. Ved enighet vil fremforhandlet avtale bli lagt ut til offentlig ettersyn før den fremmes for politisk behandling.


Eventuelle innspill sendes skriftlig til:

  • Eiendoms- og byfornyelsesetaten,
  • E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
  • Postadresse: Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo
  • Merk henvendelsen med "Sandakerveien 52, sak 14/574"

Kontaktperson ved spørsmål: