Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Østensjøveien 40-50 med flere - utbyggingsavtale på offentlig høring

Utbyggingsavtalen gjelder finansiering og gjennomføring av reguleringsplan.

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten har forhandlet frem forslag til utbyggingsavtale med Østensjøveien 42 AS om finansiering og gjennomføring av reguleringsplan for Østensjøveien 40-50 med flere.

Avtalen regulerer tiltak som det er rekkefølgebestemmelse om i Reguleringsplanen S-4789.

Se vedlegg 4 for nøyaktig opptegning av planområdet

Reguleringsplanen ble vedtatt 18.06.2014, og er tilgjengelig i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn, saksnummer 200507334.

Utbyggingsavtalen kan også leses hos Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Christian Kroghs gate 16 (klokken 08:00-15:30).

Dette varsel er i henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 andre ledd.

Merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til:

  • Eiendoms- og byfornyelsesetaten
  • Postadresse: Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo, eller
  • E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
  • Merk saken med "Østensjøveien 42".

Høringsfrist 25. januar 2019

 

Kontakperson ved spørsmål:

A. Alexander Liland: tlf: 21 80 21 80