Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Ormsund leir - kartlegging av kommunalt behov

Oslo Havn KF (HAV) har besluttet å selge Ormsund leir (Ormsundveien 16 A-F) fordi de ikke har behov for eiendommen til egen virksomhet.

Eiendoms- og byfornyelsesetaten har fått i oppdrag å lede en kommunal arbeidsgruppe som skal kartlegge om det er behov for eiendommen til kommunale formål. I den forbindelse er Eiendoms- og byfornyelsesetaten også bedt om å involvere private/lokale aktører i prosessen. Som en del av denne prosessen ble det avholdt et åpent informasjonsmøte torsdag 10. januar på Nedre Bekkelaget skole.

I møtet orienterte Eiendoms- og byfornyelsesetaten om prosessen og registrerte kommunale behov for eiendommen så langt. Byantikvaren og Plan- og bygningsetaten orienterte blant annet om bakgrunnshistorien, fredning og regulering av eiendommen. Det ble også holdt flere innlegg fra private/lokale aktører om fremtidig bruk av leiren.

Alle presentasjonene fra møtet (PDF 11 MB).

Ormsund leir (Ormsundveien 16 A-F)

Frist for å sende innspill til fremtidig bruk av Ormsund leir var mandag 21. januar 2019. Innen fristen kom det inn 15 innspill til Eiendoms- og byfornyelsesetaten.

Den kommunale arbeidsgruppen vil frem til slutten av februar jobbe med å sammenfatte en rapport om mulig bruk av Ormsund leir. Denne vil bli oversendt til Byrådsavdeling for byutvikling innen 1. mars. Alle innspill om mulig bruk av Ormsund leir, som Eiendoms- og byfornyelsesetaten har mottatt, vil ligge ved rapporten.  

Spørsmål om saken kan sendes: